Clarence Bicknell

                            ( grafoanalizo )

 

LA SKRIBMANIERO DE CLARENCE BICKNELL –  1906

[Archivio Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera.
Fondo Bicknell, I, Corrispondenza tra C. Bicknell e A. Pelloux]

Bv. viziti ankaŭ  :  http://www.clarencebicknell.com/en/news-views/56-diary-dec-15-1889  (angle verkita) kie vi trovas alian elegantan kaj tre flue skribitan lian leteron, kun lia desegno.

_____________________________________________________

La personeco de ĉi tiu esperantisto de la unua horo estas tre riĉa, kaj ankaŭ lia skribmaniero, grafike, elmontras plene lian internan (mensan kaj elkoran) riĉecon kaj variecon……

La blogisto kaj grafoanalizistino

A. V. Guernieri

Psikologia skizo de la personeco de

Clarence Bicknell

surbaze de skribanalizado

(laŭ la itala grafologia metodo de Girolamo Moretti)

la grafologiaj signoj estas indikataj interkrampe en la teksto mem

.

La skribaĵon Clarence Bicknell skribis en la jaro 1906, kiam li  estis 64-aĝa, dum sia plena maturaĝo kaj persona evoluo. Unuavide mi ekrimarkas la harmonion  de ulo kiu jam atingis sian internan ekvilibron. Ĉi tiu estas absolute mia unua kaj plej ĝenerala  impreso.

Lia personeco ŝajnas karakteriziĝi per absoluta modereco kaj per pripensademo, en la senco ke oni rimarkas en li bonan internan dialogon inter la diversaspekta karaktero kaj la temperamento, inter instinktoj kaj racioj, inter la profundo kaj la konscienco…. tiel ke lia agado estas daŭra kaj fruktodona, sen malcertoj kaj sen grandaj emociaj skuiĝoj (flua skribado, modera alteco de la malgrandaj literoj kiel  ‘a’  ‘o’  ‘m’ k.t.p.belforma skribmaniero, kunligiteco interlitere kun entute bona kinet-energio). Por koni  la irvojojn kaj travivaĵojn kiuj rezultigis al li tiun ĉi altinvelan enan konfidon je si,…  oni devas serĉadi certe en lia vivhistorio, sed tio ne estas mia tasko. Mia tasko estas kapti el la strekaro liajn psikajn movojn, kaj psiko-fizikajn dinamikecojn, la plej profundajn motivojn de lia agado kaj kondutoj….

I N T E L I G E N T O

Je la intelekta vidpunkto, li elstaras pro siaj logikaj kaj klarecaj elpensadoj kaj priskribopovo (la signoj: Kunligita inter la literoj pro la logikemo, kaj Kunligita inter vorto kaj vorto pro la nekutimaj ideigoj, Klara), tiom ke senstreĉe li kunligas premisojn kaj konkludojn, komparas fenomenojn al ties kaŭzoj (Enŝoviĝa-sinua, Tordiĝinta). Lia ideofluo neniam paŭzas. Temas pri supera logikokvalito, povanta asocii pensojn novmaniere, kree, tiel ke li sukcesas rapide orientiĝi kaj decidi. Larĝvida kaj scivolema, li ĉiam atentas la ĉirkaŭan mondon kaj novaĵoj tute ne timigas lin (Enŝoviĝema-sinua, Dekstren-klina, Kurboforma 5/10 ekvilibra, Larĝeco DE litero 6/10, Energiplena pro dinamikemo, maldekstra marĝeno kreskanta kaj la dekstra neekzistanta = kio signifas maltimon iri antaŭen, kaj fido al la estonto). Neniam supraĵa, ĉiukaze li ne fiksiĝas aŭ tempoperdas al malkoncizaj kaj tro procezumitaj analizoj: li estas pli inklina al sintezo ol analizo. Lia atento pri la detaloj – ĉefe  pri tiuj esencaj kaj signifoplenaj por la celoj de li antaŭfiksitaj pofoje – esprimiĝas prefere kaj ĉiufoje diversmaniere, tute ne ĉikaneme, ĉar li facile intuas kaj havas intelektan kaj psikologian enŝoviĝemon kaj, do, kapablas sin renovigi. Tra tiuj ĉi vojoj li sukcesas havi sufiĉan objektivan vidon de la realo, sen ia ajn troigemo (Malegala kun metodo, Enŝoviĝa-sinua, ekvilibra Kalibro kaj Larĝa INTER la LITEROJ 7/10, kiu montras lian malegoismon, Larĝa INTER la VORTOJ 7/10 kune kun  Ligita intervorte, signo ĉi-lasta kiu malmultaj homoj posedas en skribado kaj signifas intelektan kaj moralan kapablon kaj lertecon pasadi de temo al alia sen rompiĝoj kaj devioj, sed logike).

Lia procedmaniero estas sekvenca: li ne ŝatas haltigi kion li ekkomencis, aŭ devojiĝi kaj perdi la logikfadenon de siaj pensoj, samkiel li ne ŝatas hakojn al si kiam li estas eldiranta sian opinion ĝuste dum la kerna punkto de sia absorba parolado. Nenio fakte sukcesas lin deturni aŭ elvojigi kiam li koncentriĝas (la pluraj Kunligitecoj, Baza linio plutenita pro la firmeco), sekve li streĉas daŭrigi sian laboron kaj plenumigi siajn intencojn per speciala engaĝo kaj decidemo, ĝis la atingo de laŭebla sukceso (Baza linio plutenita kaj grafika harmonio elmontras lian maturecon). Li posedas tre bonajn organizokapablojn (Kunligita linio kaj Dinamikeco, Malegala kun metodo) kaj rapide kunigas la akiritajn sciojn, zorge atentitajn (Klara kaj Rapida fluo, kiu montras lian energion kaj senĉesan aktivecon). Li realigas kaj konkretigas per siaj scioj, ĉar li havas netan percepton pri la plej taŭgaj situacioj. Alidire, li efike asocias rimedojn al celoj, kaj dum studado kaj dum laborado, kaj eĉ dum la ĉiutaga praktika vivo, nome: absolute ĉiam!  (kombiniĝo de la signo Anguloj tipo C , t.e. diplomatio, kun tiuj je aktivecoj kiel  Dinamika, rapideca fluo). Li ĉiam antaŭvidas la plej celkonforman irendan vojon, kiam li antaŭaranĝas alvenpunkton aŭ lanĉas iniciatojn (Ligiteco inter vortoj) pro lia intuicio kaj mensa klarvido. Lia okulaspekto, do kaj sekve, estas tute pensoplena dum tia lia antaŭvidstreĉo por ekvidi eblajn evoluojn de sia agado (Baza linio plutenita, sen ŝanceliĝoj).

Lia facilo asimiladi sciojn kaj lia intuicia inteligento gvidas lin pasie al diversaj fakoj, inter si tre diversigataj (Larĝa interlitere donas al li ankaŭ entuziasmon, li estas fakte malfermita persono). Efektive liaj interesoj estas multnombraj (la ŝanĝeco en la literaj altecoj,  kvankam ene de moderaj mezuroj: ekde 2 ĝis 3 milimetra alteco estas la normo) kaj al tiuj interesoj li sin dediĉas daŭre (Baza linio plutenita, kiu donas al li konstantecon). Li estas erudiciulo, pro la asimilademo (la signo Dekstrenklina) kaj la sciemo (la varianta liter-alteco) kaj la memorkapablo (Klara helpita de Kunligitecoj). Li  tre ŝatas pliampleksigi siajn horizontojn:  karakterizas lin selektado de propraj interesoj, kaj li estas tre atenta antaŭplanisto de la dediĉinda tempo al ili, por eviti hazardojn aŭ ĥaoson; liaj projektoj estas do tre kongruaj kaj realigeblaj. Li ĉiam pensas al estonto, kaj perspektive kaj implicite, rigardante kaj atentante situaciojn kaj problemojn (la tuta kunteksto, kiu indikas agademon, movon, decidemon).

Pro mensa malfermiteco kaj psika nerigideco (malgraŭ la ekzisto de firmeca konduto), kaj ankaŭ danke al lia nedubinda juĝkapablo (Klara, Malegala kun metodo kaj Anguloj tipo C, ĉi-lasta  donas al li la kapablon kapti oportunecojn, kaj ruzecon), li kapablas aŭskulti alies teoriajn kaj praktikajn proponojn, tamen, poste, submetas tiojn al pruvo por individui ilian eventualan internan malkoheron. Por plej bone klarigi, ĉio estas de li kribrita tra lia rigora logikemo, pro tio mi povas racieme aserti ke lia opinio pri alies agadoj komence estas akceptata sen antaŭjuĝoj, kaj li pretas preni ion en konsideron laŭ aliaj vidpunktoj, sed kun la rezervorajto rilate al konkludoj, ĉar li kutime ĉion persone kontrolas laŭ sia potenca logikpovo, karakterizanta lin (Ligita interlitere altgrade). Li tiamaniere riskus alveni al tro subjektiva opiniado, sed tio en la faktoj ne okazas ĉar li posedas ankaŭ inklinon al modereco, kaj tute ne estas pedanta dum la esplorado de la vero (Kalibro de la literoj en la normo pro la modereco, t.e. skribo ne tro malgranda ne tro granda).

Lia mensa pensorganizado estas tiu de sciencisto kiu emas observadi, kompreni, elprovi; kiu ankaŭ, metode kaj orde kaj samtempe flekseble, kapablas skizi sian difinitan sintenon, eĉ sin renovigante (linio plutenita kun flueca, pluraj malegalecoj, spontanea zorgado, kiuj rezultigas suman harmonion). Aŭtentika kaj sincera en siaj konkludoj (egala maniero subskribi kompare kun la teksto verkita),  li ne deziras elmontri siajn talentojn. Male, li preferas labori senĝene kaj aŭtonomie, nur duatempe li zorgas sciigi kaj partoprenigi aliajn en siaj projektoj kaj perspektivoj, spronante kaj rafinite persvadante ulojn, altirante ilin al siaj konvinkitaj kaj persvadaj konkludoj (Sobrema kaj sinua). Tiu, kiu lin aŭdas, se akceptas liajn premisojn, tute certe akceptos nepre ankaŭ liajn konkludojn. Al li plaĉas certe distingiĝi, kial ne, sen fiera elmontro sed naturmaniere kaj simple, ĉar li konscias pri sia valoro kaj ne necesas konsentojn (La streketo de la litero   ‘ t ‘  kelkfoje supermetita indikas emon al distingiĝo, sed la kalibro-alteco, estante en la normo, donas al li moderecon; krome la skribo estas sobrema:  li estas retenata en la sintenoj, sed tute ne hermetika).

S O C I A L I Ĝ O

Socie, lia komunikokapablo estas rekta kaj gastema, ne rigida aŭ vanta (Flua, Aplomba kaj Fleksiĝema, Klara), komplete afabla kvankam iomete singarda (Anguloj C, Dekstrenklina, Sobrema). Liaj takta kondutkapablo, diskriminpovo kaj oportunecsento, ankaŭ mensa klareco, ekipas lin per esprima spontaneeco tiom taŭga por la situacioj, ke la aliuloj sentas sin komforte kun li (Anguloj C, Enŝoviĝema kaj Flua). Li facile eniĝas en alies koron (kaze de agrablaj aŭ malagrablaj situacioj) kaj amikiĝemas al proksimulo, ĉefe kiam tiu (ŝi/li) necesas spiritan indulgemon (Larĝa intelitere esprimas lian grandanimecon kaj noblecon). Li estas bona konsilanto. Li ne haltas ĉe la unua vido, kaj lertas tuŝi temojn plej taŭgajn por allogi kaj konvinki, sed samtempe li ne profitas de tio ĉar etike li estas vere korekta kaj lojala (Baza linio plutenita, Rigidaj stangoj 6/10, kiuj donas al li deontologion kaj moralecon). Li respektas la devojn, sed same pezigas siajn rajtojn,  tion plenumante per granda humaneco, tiel ke la aliaj alvenas al li por peti konsilon aŭ konfidenci, en kiuj aferoj li vere lertas (kombiniĝo de Ligita inter la vortoj kaj Enŝoviĝema kun Sobrema).

Veras ke li ŝatas interrilatiĝi kaj estimas la favorkorecon kiun homoj montras al li, eĉ se li ne tion vidigas eksteren (Manko da ekstrasignoj finvorte). Li bezonas komunecon de ideoj  kaj akceptas reciprokecon por senti sin ĝoje vivanta, kaj utila al aliuloj (Dekstrenklina kaj ĉiuj ekstravertitaj signoj). Tamen li ne lasas sin influi pesimisme. Li rifuzas pesimismon, li estas pragmata persono (kalibro ekvilibra, linio plutenita, rapideca, kiu signifas rapidecon kapti okazon).

Iafoje, nekompreneble, ŝajne senkaŭze, li ekmelankolias kaj sentas malgajon  (kvankam, ke lia brila aktivado antaŭpreparas ofte kaj rekte al lia sukceso); ĉiukaze li ne daŭre haltas sur tiuj malpozitivaj sentoj kaj emocioj, pro tio ke li neniam transpasas moderecon, ke li kapablas sin distri per siaj multnombraj interesoj (inter kiuj muziko, ja) kiuj plene kaj kontentige engaĝas liajn energiojn (Dekstrenklina  kun  Dinamikeca, Anguloj tipo C, kaj Rapida). Ĉi tiu melankolia flanko de lia personeco supozigas al mi, ke li spertis amo-mankojn aŭ amsuferojn dum sia frua infanaĝo, al kiuj certe li bone kapablis reagi (konsiderinte lian aktualan kondiĉon de serena, aktivema kaj plene sukcesinta ulo), kiuj tamen kelkfoje reaperas al lia konscio. Kio povus esti tio? Ĉu eble li ne sufiĉe sentis sin amata  kiam li estis infano?  aŭ ĉu li estis verŝajne senmerite neprizorgita tiam, nekomprenita? (Dekstrenklina, Sobrema, Arkigita en la malgrandaj literoj m kaj n – kiel signo je fermita senso). Povus esti, ke lia  humaneco originis el vido de subpremo al rajtoj siaj aŭ de aliaj (Dekstrenklina, kiu elmontras la atenton al aliuloj kaj sian bezonon je afekcia konsidero). Certas, ke li ege atentas ĉefe al homoj kiuj estas plej malfortaj, aŭ diferencigitaj, kaj tio ne estas hazardo. Li estas kun ili pli komprenema kaj indulga ol aliajn.

Lia firmeco kaj psika rezisto, eblaj pro psikonerva harmonio (Baza linio konservita), multe helpas lin, tial li ne retropaŝas antaŭ la malfeliĉoj de la vivo, eĉ li ekvojas por supervenki malhelpojn kaj por ĉiel ajn realigi siajn aspirojn (Baza linio, Flueca). La superabundo da energioj bone enkanaliĝintaj helpas lin, kaj havigas al li kontinuecon kaj  efektivigeblon en liaj entreprenitaj faroj.

Li tre konscias pri si kaj siaj kapabloj, kiel mi jam evidentigis; lia percepto de sia respondeco al aliaj estas tre alta (Moderita kalibro kiu malpermesas al li troigi, Enŝoviĝinta-sinua kiu montras introspektadon, Ligita interlitere kiu elmontras la plutenon de liaj moralaj principoj); li vere bone integriĝas en la socia vivo kaj spertas grandan internan koherecon, kaj en sia penso kaj en sia agado. Tia lia  kohereco kondukas lin rifuzi ian ajn oportunismon koncerne justecon, ĉar li tre bone (kaj tuje) kapablas distingi kaj diskrimini. Aldone, li ne profitas je siaj psikologiaj  kapabloj,   – el kiuj teorie li povus  eltiri avantaĝon al si pro alies naivecoj – ĉar li estas  gvidata de sento de oportuneco (kiu ja ne signifas  oportunismo), kaj estas prudenta kaj diskreta: pro tio oni povas aserti konklude , ke li tute ne estas avidulo aŭ enviemulo, aŭ  profitemulo (Larĝa inter la literoj, Kurboforma 5 ekvilibra, kiu ekvilibrigas egoismojn/malegoismojn), kaj estas firma kaj fidinda persono, esence  lojala. Pro ĉi tiuj nombraj kvalitoj,  li estas konsiderenda persono agrabla, aprecinda kaj estiminda: fakte li inspiras fidon ( la tuta harmonia kunteksto)

A F E K C I O

Li emas elserĉi la pozitivajn flankojn de la vivo kaj, danke al sia diplomateco kaj dialektiko, li antaŭpreparas ankaŭ la aliulojn por konsideri pli bonvoleme la aferojn, t.e. li kapablas konvinki (Fleksiĝema, Enŝoviĝema-sinua, Anguloj tipo C).  Humaneco kaj seriozeco estas aliaj du liaj karakterizaĵoj. Li facile alproksimiĝas al aliaj kaj posedas la lertecon apogi repacigojn inter du konfliktantaj partoj aŭ partioj (Flueca, fleksebla, dekstrenklina). Li vekas simpatiojn pro sia est-maniero kaj far-maniero, sen ion pretendi interŝanĝe aŭ trudi ion al iun (Ekvilibra grafika premado). Li obeas sian instinkton kaj racion, kiuj (li tion scias) bone interkomunikas. Ĉi tio vidigas ke li estas persono en paco al si kaj al mondo: nur per tia animstato oni povas ĝisatingi realan homan amsenton (Flueca kaj ĉiuj signoj, tute en bona harmonio). Grafologie, la baza linio plutenata elmontras persiston kaj fidelecon, konstantecon en la amo, sed sen obsedo pro la nerigideco en siaj postuloj.

D I S P O Z I C I O J

Kvankam estas firmeco kaj granda logiko, kiuj puŝas lin trastudi precizecon de principoj kaj koherecon de ideoj alcele al rezultoj, en li tute ne ekzistas skemojn, ĉar li spertas multajn iluminiĝojn, inspirojn kaj nekutiman imagpovon (la koncerna signo estas Malegala kun metodo). Tiaj lastaj faktoroj, interligitaj, apartenas ne nur al scienculo sed ankaŭ al artisto, kaj lia skribmaniero havas certan grafikan kaj spontanean ordon kaj  elegantecon, kaj elmontras plezuron al beleco (Flueca kun eleganta). Tamen, la aspekto (la formoj) neniam venkas super la esenco aŭ la enhavoj. Bone observu la suban skribaĵon, pligrandigitan: kvankam ne estas elegante skribi flankmarĝene de la paperfolio, vertikale, en la nura blanka libera spaco restanta, li aŭdacis faris tion. Mia supozo estas ke li,  por konkludi sian penson seninterrompe kiel kutime la faras, tute ne ŝanĝis paĝon kaj paperfolion,  por ne perdi sian pensofadenon….! Iu hipotezis ke tion li faris pro amo al ŝparo, por ŝpari paperon. Tio estas versimila, sed mi ne kredas tion vera, ĉar li ne inklinas al avareco sed estas malegoisma. Fakte, oni konsideris lin filantropo, eĉ.

Konklude kaj ege resume:

Aparte inklina al kompreno de la homaro, talenta por humanistiko kaj sociaj sciencoj, li bone sukcesas ankaŭ en la konkreta agado kaj organizado, kapablante bone kaj senprobleme alfronti grandajn kaj malgrandajn taskojn. La tuta skribaĵo –  pro ties vigleco, harmonio, dinamikeco kaj aplombo – esprimas tutcerte lian grandan amon por la vivo kaj la belon, ĝenerale parolante.

————————————————–

 

 

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...