Edmond Privat

svisa esperantisto

                 ( grafoanalizo)

Edmond Privat dum jaro 1950

bildo-fonto:

http://www.swiss-quakers.ch/ge/library/library-anec-F.html

La supra surlibra dediĉo estas verkita en la franca lingvo
kaj precize diras:

A Hélène Gautier-Pictet
avec mes meilleurs voeux
Edmond Privat
ce vieux livre de 1931 / dont le stock fut /
brulé par les / autorités nazies /
à Paris / en 1941


Ĉi-sube la skribo de E. Privat
eltirita el lia rakonto “Tamen perdota”,
kiu estas arkivita ĉe la urba biblioteko CDELI,
La-Chaux-de-Fonds, Svisujo

Grafologia analizo de la skribo de

EDMOND PRIVAT   (Ginevra, 17 agosto 1889 – Rolle, 28 agosto 1962)

________________________

Grafologia slipo – signoj

Malkunligita 9 kaj  fragmentiĝa  – sobra 9 – sobreca ekstrasigno 9 – enŝoviĝema 8 – klara 8 – subtila 7-8 – ema al neteco – literoj A-O supre malfermitaj supermezure – Larĝa inter la linioj 7 – dekstrenklina 7 – rigidaj stangoj 7 – retorditaj stangoj 2 – kurbitaj stangoj 1 – malegala kun metodo 6-7 – anguloj A 6 – Anguloj C 5-6 – baza linio “fiksita” (plutenita), kun febla suprenirado kaj tuja malsuprenirado de la baza linio – malgranda kalibro 5-6 – kurboforma 4-5 – literlarĝeco 6 – Larĝa inter la vortoj 6 – akurata kvazaŭ pristudita – eleganta – korektoj pro pedantaĵo kaj ne pro malcerto – literoj “t” plialtigitaj – la komencaj literoj en la nomoj de lia subskribo pompaj kaj troaplombaj

________________________

 

Tiu de Edmond Privat estas personeco kiu distingiĝas, eĉ laŭ la grafologia vidpunkto. Ja, lia elekto skribi per “script”-tipoj kiel rutina skribmaniero estas orientiga por la grafologo. Ne temas pri vera majuskla skribmaniero; eble “script”-elekto povis esti kondiĉita de lia ĵurnalista profesio (sed ne ĉiuj ĵurnalistoj adoptas tion); ŝajnas ja, ke li elektis ĝin pro klarec-inklino.

Lia gesto, eĉ se tre rapida, tre klara kaj eleganta kiel formo, sinua (ne paralela) kaj leĝera, ne estas gesto libera, flueca kaj kohera, sed ĝi donas ĝeneralan impreson de rigideco. Pro ĉi tiaj ĝeneralaj grafikaj karakterizoj, ŝajnas kompreneble kial ankaŭ lia personeco same esprimiĝas per akurateco en la pozoj kaj precizeco, aferoj kiuj povas en li eĉ tanĝi tro-detalemon kaj ĉikanemon.

Lia psiko, tendence analiza, analizema, kolektas kaj amasigas informojn kaj kromajn informojn, tute ne por alveni al vera resumo, prefere por plue ekzameni detalojn kaj specialajn notojn, sen scii al kio tioj povos lin konduki (signo malkunligita altgrade, eĉ fragmentiĝa); pro tio, al li estas tre malfacile atingi konkludojn, interplekti rilatojn favorajn al unueca kaj suma vido. Li emas diserigi.

Tia lia tre granda kapablo sin koncentri sur unuopajn detalojn, kiujn li analizade sukcesas pliampleksigi eĉ originalmaniere kaj novige, tia lia estmaniero supermezure sindeviga kaj sinrega, malŝparigas al li multajn energiojn kaj ĉi tiu streĉo povus lin konduki al korpa elĉerpiĝo (ne nerva sed rilate al fortoj).

Lia obstino dispecetigi la veron, kaj lia ekscesa skrupuleco, povas turmenti la apudulojn kaj malfaciligi lian socian vivon, kvankam en lia elkora profundo li sentas sin arde influebla rilate al spronoj de la naturaj sentoj. Li daŭre troviĝas alarme aktiva. Certe ne mankas al li ia afablo- kaj ĝentileco-kapabloj, sed ĉar tiaj profundaj sentemoj embarasas lin, li ilin emas kaŝi, kaj klopodas senkolerigi kaj trankviligi la kontraŭulon per intima kaŝemo kaj per ekstera lakoneco, silentigante tiamaniere tiujn, kiuj povus ĝeni lin aŭ senintence elaperigi kaj evidentigi tiun lian tre afekcian inklinon al tenereciĝo, kiu estas komparebla kun volupteco.

Li rezultas inklina al esploradoj (kiuj povus esti historia, literatura sed ankaŭ kemia en laboratorio, se li estus elektinta sciencajn studojn). Sed li prefere orientiĝis al ĵurnalisma kaj verkista profesioj, kaj en tiuj okupoj li sukcesas senegale: unue pro lia priskriba klareco kaj pro la detalega, preciza kaj metoda subdivido de la eventoj, prezentitaj sen-orname, afero kiu, ja, instigas aliajn fari kromajn konsiderojn kaj meditojn; due, ĉar en liaj observadoj kaj konsideroj, multe rafinitaj, li enkondukas ankaŭ novigantajn elementojn, tre originalajn, ekster la banalaj skemoj, sed pli proksimaj al siaj personaj vidpunktoj, kelkfoje eĉ ne konvenciaj sed ekstravagancaj aŭ arbitraj.

Laŭ la psikologio de Jung, Privat povus esti taksata kiel “introvertita pensulo”. Ĉiukaze, li estas (estis, ja) persono kiu multe meditas, kaj izolece.

Lia tre serioza penso,  artika kaj precizema, lia volo tre decida kaj kelkfoje intime sarkasma kaj mordanta, esprimita ankaŭ per faroj aŭ situacioj konsideritaj de aliuloj  rompaj, fendaj, iom vundaj, liaj firmaj determinadoj, lia kapablo alfronti eĉ la plej kruelajn aspektojn de realo, povus pensigi al ni, ke li estu inklina al profesioj rilatantaj  juĝo-sciencon (pro lia enketemo), sed – diverse – li estas allogata de esplorlaboroj kiuj postulas emon al analizado kaj al akurata kaj rutina metodiko, kie la risko kaj la neatenditaĵoj estas prevente kalkulitaj. Fakte, post lia komenca entuziasmo li, regule, reeniras la rutinan singardemon: li ne permesas, ke facilaj entuziasmiĝoj regu sin.

.

sube: detalo pri lia ‘dispecigita’ gesto, ne nur interlitere, sed ankaŭ ene de literoj

_________________________

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...