2-a parto – grafoanalizo pri Nikolaj Evstifejev

Malmulton oni scias pri li kiel homo kaj lia vivo….

Nikolaj EVSTIFEJEV (ruse Николай Евстифеев) estis malnova rusa esperantisto, jam aktiva ĉ. la jaro 1890, kiu laboris amplekse kaj diversmaniere por Esperanto. Naskiĝo 30-an de novembro 1865Morto (? dato nekonata) – Lingvoj EsperantoŜtataneco Rusio ….. 
el la esperanta vikipedio

(grafoanalizo)

Mi ree ekvojas al ekzamenado de la skribo de Nikolaj Evstifejev, kaj detale prezentas al vi pli precizigitan priskribon de lia karaktero kaj personeco.

_________     grafologia slipo     _________

Signoj mezuritaj per dekonoj  (laŭ la itala metodo de Girolamo Moretti, skolfondinto de Itala Grafologio):

9 sobra  –  8-9  subtila  –  8  sinua –  8  eta plus 6 detalema  –  8  baza linio plutenita kaj 2  baza linio malsupreniranta  –   7-8 saltleviĝa  –  7  klara  –  Larĝecoj:  de literoj  6-7 /  inter la literoj  7 / inter la vortoj  7  –   Angulojje tipo A  3-4  / je tipo B 7  /  je tipo C 5  –  7  ligita interlitere kaj 3  malligita  –  7 rigidaj stangoj kaj 3 kurbitaj stangoj  –  6-7  malegala kun metodo  –  6 rapida kaj dinamika  –  6  neta  –  5  dekstrenklina  – 4 spadoforma  je 3a tipo –  3  tordiĝinta   substrekoj – punktetoj neniam forgesitaj – subskribo pli paralela ol tekstoj – skribo spontanee preciza – skribo arkforma

­­­_______________________________________________

la paĝoj 2 kaj 3 de lia letero al Cart – 1908

PSIKA PORTRETO

Inteligento:

Evstifejev estas precizemulo kiu ekvidas, kaj gustumas kaj ĝuas eĉ detalojn plej kaŝitajn kaj sensignifajn (eta skribo kun tre subtilaj strekoj), ĉar li pretendas havi ekkonan kaj perceptivan kontrolon pri la realo (subtila, sinua 8 kun tordiĝinta 3).

Pro la fakto, ke li estas perfektismulo kaj puntilema, lia evidenta memrespekto ne ĉiam permesas al li esti vere objektiva. Li posedas rimarkindan memorkapablon, ĉar li ĉiam koncentriĝas kaj atentas: tiaj dotoj, kun kunnaskita reagema sensiveco, spronas lin al plua plikonsidero kaj kritikado (larĝa intervorte, ligita interlitere kaj malegala kun metodo). Tre postulema al si kaj al aliuloj, li absolute malagnoskas ne-precizigitajn klarigojn kaj supraĵajn kondutojn, ĉar li kutimas pliprofundigi la veron kaj konsideri ĉiujn eblajn aspektojn kaj atendas tion ankaŭ de aliuloj (aldone al supraj signoj: ankaŭ sobra kaj la tri larĝecoj – de literoj, inter la literoj kaj inter la vortoj –  kiuj rilatas specifajn intelektajn karakterizojn supere al la meza).

Fortega observanto, kaj dinamika trapasi de intuicioj al mensaj iluminiĝoj, li kapablas eltiri el situacioj ideojn kaj sugestojn originalajn (sinua 8, rapidkura, malegala en unuopaj literoj kaj en literaj osciladoj).

Pro ĉi tiaj liaj cerebraj kvalitoj, kelkfoje li povas aspekti malmodesta, kelkfoje pedanta, kelkfoje talenta, kelkfoje maloportuna rilate al komunika sinpropono (ekscese eta skribo, pro tio li facile povas transigi al skrupuleco). Nekomunajn vidpunktojn ja li povas havi. Aldone al sia metodemo kaj kapablo plani, li sukcesas fakte apudmeti kaj remaĉi tre rafinitajn, preciozajn kaj prilaboritajn pensojn.

El la tri instinktoj determinitaj de Girolamo Moretti (seksa, vitala kaj psika), en Evstifejev tutcerte venkas tiu psika sur la aliajn. Lia tre konscia, intelekta, koncentriĝo plene konfirmus tion.

Komunikokapablo:

lia maniero sin esprimi kaj paroli estas sufiĉe klara kaj tutcerte aŭtonoma, ĉar li ne estas facile influebla (klara kaj preciza, rapidkura, rektaj stangoj, baza linio plutenita). Sendependulo en siaj rezonadoj (sobra, larĝa intervorte, sinua 8 kun tordiĝinta 3), li ne facile akceptas duonsolvojn (rektaj stangoj pro la rigideco, ligita interlitere pro la logikemo, baza linio rekte gardita kaj plutenita pro la firmeco) kaj persiste defendas sian vidpunkton ĝis kiam iu alia ulo sukcesos konvinki lin per pli efikaj kaj solidaj argumentadoj (anguloj je tipo A pro la ofendiĝemo kaj anguloj je tipo B pro la obstino – sed ankaŭ malegala kun metodo pro la intuicio kaj sinua 8 pro la empatiopovo).

La tuja perceptiĝo de realaĵoj kaj de situacioj (dinamika, rapidkura, malegala kun metodo kaj literaj eksaltoj) nur parte estas influata de emo al skrupuloj (ĉeesto de la signo dinamika kiu turnas lian intereson al aliaj aferoj). Praktike, li inklinas profunde elstudi konceptojn kaj principojn, sed efektive li ne tro longe haltas kaj rapide progresas antaŭen same rapide.

Li estas allogita kaj de spiritaj kaj de moralaj aspiroj, kiujn li bone manifestas pragmate en la socia vivo (literaj vertikalaj aksoj dekstren kliniĝantaj = skribo dekstrenklina). Lia ekzamenado kaj verdiktoj estas ĉiukaze ofte influataj de sia kritikemo, tiom ke li povus aperi absolutema, ironia kaj malŝatanta (anguloj je tipo A, ekscesa larĝeco inter la vortoj kun tre eta skribo). Sed li kapablas sinkorekti, ĉar estas tre konscia kaj atenta (sinua 8 pro la introspektado kaj spontanee akurata, ne pristudita nek afekta).

Apriore li malagnoskas malprofundajn kaj proksimumajn ideojn kaj kondutojn. Liaj rimarkoj, ĉi-kaze, povus esti rompaj kaj repuŝaj, sed ĉiam li klopodas persvadi la aliajn per argumentadoj (etega skribo kun klara, sinua, neta, bonaj larĝecoj interliteraj). Li ne timas alies juĝojn aŭ opiniojn.

Amkapablo:

li malmulte eksterigas siajn plej intimajn sentojn kaj ampensojn, kvankam li estas allogata de sociaj demandoj kaj sukcesas kompreni alies malfacilojn (dekstrenklina, klara kaj atenta, akurata). Li preferas sisteme teoriigi aŭ raciigi, ankaŭ rilate al sentoj, kaj tio kompreneble malavantaĝas sanan kaj varman interpersonan rilaton (sobra, etega). Malgraŭ li ene kaj emocie perceptas sian neceson pli multe kunpartopreni (subtila kun dekstrenklina, kaj sinua) li ne sukcesas esprimi sian ardon, kaj estas manka je afableco pro troa interna rigoreco. En interpersonaj rilatoj li ŝajnas dista. Finfine, estas ĝuste la afekcia kaj emociia interŝanĝo kiu povus timidigi lin kaj lin embarasi, ĉar li ne kutimas eksterigi siajn sentojn, kiel jam dirite (subtila supermeze, sobra altgrade, anguloj je tipo A).

Kapabloj kaj talentoj:

li estas tre bona analizisto sed ne renkontas malfacilojn eĉ en sintezado (taŭga duopo ligita/malligita interlitere); li estas bona esploranto kaj sukcesas elserĉi diversteme, ankaŭ literature, lingve, historie, por trovi solvojn, rimedojn, ĉar li kolektas kaj memorigas datumojn ĉiunivele, plurfake kaj laŭ ĉiuj eblaj vidpunktoj. Li tion plenumas per metodemo, persisteme kaj inteligente (eta skribo pro la koncentriĝo, ligita/malligita pro sintezo post analizo, sobra pro la neperdo de tempo kaj esenseco, entute bonaj liter-larĝecoj kiuj rilatas la komprenon, la juĝon kaj la kritikopovon).

Streĉiginte li siajn fortojn pli ol neceso dum tiuj esploroj, li povus travivi lacigajn epizodojn, des pli ke lia rezistokapablo al streso ne estas tro forta. Li, fizike, ne ŝajnas tro robusta, nek korpulenta – pro la delikata strekaro kiu tion elmontras (skribo altgrade subtila). Li povus trouzi siajn energiojn (kelkfoje la manpremo sur la folio malfortiĝas; tio videblas ne kiam okaze ke mankas inko en la plumbeko, sed kiam li – apenaŭ percepteble – finvorte skribas literojn “a” kaj “o” aŭ “e” per gestoj ne bone difinitaj, tre senvervaj kaj malviglaj , nevitalaj).

Krome, li alternas daŭre entuziasmajn frapojn al malintensajn kaj malentuziasmajn (signo spadoforma liter-ope, t.e. je 3a tipo). Fakte li tuje kaj rapide reagemas antaŭ raciaj aŭ psikaj motivoj kiuj stimulas liajn energiojn al aktiveco (saltleviĝanta, rapidkura), sed dum tia tro rapida ŝanĝo de fervoro al malfervoro, li riskas konsumi pli da energioj ol neceso por atingi siajn celojn. Li riskas dispeli siajn energiojn!

Tutcerte li estas persono kiu firme kompletigas la entreprenitajn taskojn (plutenita la baza linio, anguloj je tipo B, rigidaj stangoj); nur li riskas perdi regulan ritmon kaj laciĝi.  Lia agado estas ĉiukaze sukcesa, ĉar li estas preta restabiliĝi antaŭ novaj allogaj spronoj (spadoforma je tipo 3).

Mi difinus lin simple “esploristo”, “serĉadanto”. Pri lia profesio kaj studoj oni nenion scias, sed certe li estas konsiderenda bona observanto kaj analizisto, bona ekzamenisto, kiu atente kaj ĝisfunde ŝatas rigardi intelektajn demandojn, la plej diversajn.

supre: ekzemplo de skribo “spadoforma je 3a tipo” – signo kiu en la skribo de Evstifejev troviĝas sufiĉe ofte, ne ĉiam.

°°°°°

sube: la lasta paĝo de la letero de li sendita al Cart – 1908

_______________________

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google photo

Stai commentando usando il tuo account Google. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...