Gajan Kristnaskon

Malgraŭ nunaj nefavoraj tempoj por ĉiuj, sociaj kaj individuaj, mi bondeziras trankvilan Kristnaskon kaj pli pozitivajn tempojn venonte.

Mi elektis por vi tri videojn en jutubo. Vidu sube:
– la unua estas plurlingva diverseco per komuna mesaĝo (ankaŭ en esperanto)
– la dua temas pri origina Kristnaska kanto en esperanto
– la tria estas la esperanta versio de konata kanto “Adeste Fideles”, en esperanto.

.

.

Aldo kaj Daniela, modernaj pioniroj, esperantistoj

Aldo kaj Daniela Grassini estas konataj en Esperantujo. Ili estas tre aktivaj kaj specialaj homoj, vojaĝemaj, esperantistoj kaj artamantoj. Ili konkrete agadas, kaj faris multon por la esperanta afero, sed ne nur.

Fakte ili fondis en Italio, en 1993, unu specialan muzeon, vere unikan, kiel ili ja estas: Muzeo Omero. Ĝi troviĝas en la komplekso Vanvitelli en Ancona.

Homero , kiu laŭ tradicia scio estis blinda, estas la nomo elektita por simbole reprezenti ilian esencan ideon, kaj esperon, permesi al vidhandikapuloj….

…… ŝati kaj palpi Arton.

En 1999 Itala Parlamento unuanime akceptis leĝon, per kiu la kreaĵo ricevis la titolon: “Ŝtata Palpsensa Muzeo Omero“.

Jen ligiloj en

esperanta lingvo: https://www.museoomero.it/eo/muzeo/

itala lingvo: https://www.museoomero.it/museo/

angla lingvo: https://www.museoomero.it/en/museum/

.

La Muzeo evoluis, kaj la ĵus pasinta 2an de decembro 2021 – okaze da Internacia memortago por handikapuloj 3 decembro 2021 – oni mencias ĝin kaj ĝiajn eksterordinarajn eblecojn por estimigi Arton al ĉiuj.

Italoj, ne malbone pensu! ‘Maldikulo’ ne estas vortaĉo…

Mal + dik + ul + o = Maldikulo = Persona magra

(costruzione della parola: Prefisso + radice + suffisso + desinenza del sostantivo)

Sube, vi trovos du videojn ambaŭ simpatiajn. La unua estas neformala enkonduko al esperanto-lingvo, la dua klarigas, verve kaj kreive, originale, la signifon de prefikso ‘mal-‘,

.