Homaro ne kapablas komuniki…

Mi vin proponas ĉi tiun korpreman kanton, kiu estas aranĝita en esperanto de Manŭel Rovere, esperantisto kaj muzika artisto.
La originala kanto estas: “The sound of silence” (trad. La sono de silento), de Simon & Garfunkel, verkita kaj muzikigita en fora 1964, sed la enhavo validas eĉ en nunaj tampoj…

OMBRE SVELATE APRILE 2022

ORME SVELATE

Editoriale: Il Conflitto dell’Autodeterminazione, pretestuosa violenza contro il genere umano

Abbiamo paura. Avere paura è normale, anzi è sano. Quando però prende il sopravvento paralizza o addirittura cambia il nostro pensiero ed i nostri comportamenti. Diceva Paolo Borsellino che “non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti”. O spesso fa fare passi indietro.
Il diritto “imprescrittibile” e “inalienabile” all’autodeterminazione spetta ad ogni popolo ed è riconosciuto da molteplici patti internazionali a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. In base a tale diritto la sovranità dell’essere Umano e della Famiglia Universale dovrebbe sempre prevalere sul principio di sovranità degli Stati e di non ingerenza negli affari interni. Nonostante la logica pacifista sostenuta da tale diritto, la rivendicazione dell’autodeterminazione fa sprofondare storicamente in scontri armati inizialmente “interni”, ma che frequentemente sfociano in conflitti internazionali.
La stessa definizione di “popolo” risulta piuttosto ambigua…

View original post 395 altre parole

Scienco kaj Filozofio ne kontraŭdiras inter si

Dum ĉi tiu drama kaj morta epoko de la homaro, dum la aktualaj militaj sinsekvoj de mortigaj eventoj en la interna okcidento, en la mondo, mi deziras proponi al vi prikonsideron de sciencisto, plejprecize de Enrico Medi, kiu – kiel Zamenhof – konfidis en la ebleco de homoj alfronti vivon per senta iluminiĝo kaj amo al vivo mem. Vivo certe estas la plej valora homa aspriro, universe.
Enrico Medi estis sciencisto. Li doktoriĝis en 1932 – 21-jaraĝa – pri Fiziko, kune kun la alia Enrico: Enrico Fermi, kaj prezentis doktoran disertacion pri neŭtrono.

Jen lia pensaĵo:

Enrico Medi, fizikisto (1911-1974)

Sciencon kaj Filozofion oni ne miksas, sed ili ne kontraŭdiras inter si. Homo ne estas dis-erigito: jen fizikisto, jen religiulo, aŭ politikisto, aŭ nur filozofo. Homo estas tuto, kaj tenas unuecan konceptadon pri ĉio: distingitan ordigitan, sed harmonian.

Homo havas principojn, kiuj subtenas pensadon kaj faron; se temas pri verec-principoj li ne estas sklava, sed libera. Eklumigo de aŭtomobilo kiu kuras dumnokte signifas ĝin savi de katastrofo; doni liberecon por eviti ruiniĝon ne signifas depreni liberecon. Vereco estas libereco; libereco estas la bazo por scio. Vereco estas tio, kiu igas nin grandaj, indaj esti liberaj Dio-gefiloj. Do, ankaŭ science homo, kiu en si verŝajne havas superajn principojn kiuj donas al li neeraripovan certecon, fariĝintaj esencaj partoj de sia vivo, povos pli saĝe observi la ĉirkaŭantan mondon kaj moviĝi serenplene danke al pli trarigardaj starpunktoj.

Zamenhof: ankaŭ Paco-filozofo, kaj certe progresisto

lingvo-vojo

Zamenhof: filosofo della Pace e certamente un progressista

[PER LA LUNGA TRATTAZIONE, IMPEGNATIVA  E FORSE OSTICA, LA TRADUZIONE ITALIANA LA TROVERETE NEL PROSSIMO ARTICOLO]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

eo bandiera

LA “INTERNA IDEO” DE ESPERANTO

Pri la “Interna Ideo ” de Esperanto priparolis Zamenhof mem. Ĉu, vere, Esperanto, kiu estas lingvo, povas signifi ion alian? Ni vidos pli precize pri kio temas. Se vi ne ŝatas cerbumi tra socioj, filozofio, lingvo kaj religio … kaj italaj frenezaĵoj … plupasu. Pro la longeca pritraktado, graveca kaj verŝajne peniga, vi trovos la italan version de ĉi tiu blog-ero en aparta artikolo (blog-ero), skribota.

la blogisto

La unua Zamenhofa projekto, rilate al la lingvo, estis Esperanto: ĝi havis ian sukceson; la dua, pri la religio, estis hilelilsmo (aŭ: homaranismo): ĝi havis malfacilan ekziston.

La du idealoj, kiuj en lia menso formis unikan tuton, praktike disdividiĝis.

Mem Zamenhof skribis: “ĉar efektive mia tuta vivo, de la plej frua…

View original post 1.252 altre parole

Zamenhof: anche filosofo della Pace, certamente un progressista

lingvo-vojo

 da comunicazionescientifica p eu

(immagine tratta da: http://www.comunicazionescientifica.eu/dal-2004-al-2013-tutta-la-storia-del-forum-universale-delle-culture )

Zamenhof: filosofo della Pace e certamente un progressista

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

it_IT BANDIERA

La “interna ideo” dell’ Esperanto

 

Riguardo alla “idea interna” dell’esperanto ha parlato Zamenhof stesso. Veramente l’Esperanto, che è una lingua, può significare qualcosa d’altro? Vedremo con più precisione di che si tratta. Se non amate lambiccare il cervello attraverso società, filosofia, lingua e religione … e cose insensate italiane … passate oltre. A causa della lunghezza della trattazione, importante e forse pesante, ho preferito separare il testo italiano da quello in esperanto, producendo due articoli diversi, ma di uguale contenuto. La versione in esperanto la troverete nell’articolo precedente

Il primo progetto linguistico di Zamenhof è stato l’Esperanto: ha avuto un qualche successo; il secondo, riguardo alla religione, è stato l’ hilelismo (o: homaranismo): ha avuto un’esistenza difficile.

I due ideali, che nella sua mente formavano un unico complesso, praticamente si sono separati.

Lo…

View original post 1.342 altre parole