parlano di noi (esperantisti) … è tutto corretto

Se volete approfondire il significato e il valore della lingua ESPERANTO l’articolo che è apparso il giorno 27 agosto scorso su L’INDIPENDENTE vi può dare veramente ampie informazioni che sono pienamente corrispondenti allo spirito degli esperantisti, i quali da oltre un secolo portano avanti ideali di pace attraverso l’utilizzo e la diffusione di questa lingua ausiliaria internazionale.

Lo trovate qui:

TRE SONO I CONCETTI, PRESENTI NELL’ARTICOLO, CHE VORREI SOTTOPORRE ALLA VOSTRA ATTENZIONE E RIFLESSIONE, perché corrispondono al vero e fanno onore all’ideatore dell’esperanto Ludwik Lejzer Zamenhof (Ludoviko Lazaro Zamenhof) che, sicuro del valore della propria opera (la lingua Esperanto) ha rinunciato a tutti i diritti su di essa per dare all’umanità intera questo potente strumento di comunicazione e avvicinamento dei popoli:

  • Il contrario alla omologazione delle culture non è la chiusura identitaria, ma la creazione di ponti tra i popoli nel rispetto delle differenze. Questo almeno è l’ideale alla base di uno dei tentativi più arditi nella storia, quello della lingua Esperanto.
  • La neutralità e l’indipendenza sono sempre state prerogative fondamentali dell’esperanto.
  • L’esperanto è proprietà del mondo intero.

neesperantisto, sed daŭronta pioniro

.

Temas pri GINO STRADA, post unu jaro de lia forpaso okazinta precize la 13-an de aŭgusto 2021-a.

Tutmonde oni konas lin, pro lia vasta, kohera kaj laciga sed tre efika agado

favore al PACO kaj kontraŭ la MILITO.

Tre interesa artikolo traktas pri li hodiaŭ, okaze de unua memoriga solenaĵo, kaj mi proponas tion al vi (bedaŭrinde en la itala lingvo):

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/08/13/un-anno-senza-gino-strada-dallucraina-al-ritorno-dei-talebani-in-afghanistan-che-valore-avrebbero-oggi-le-sue-frasi-contro-la-guerra/6761053/

.

Ja, liaj ideoj pri PACO kaj milito ESTIS, ESTAS kaj ESTOS ĉiamdaŭraj, konstante valoraj. La kondutoj de tiom batalanta homanaro elmontras – ĉiutage ! – la verecon de liaj esencaj ideoj pri milito kaj ties sekvoj, kaj de valoro de interhoma Paco kaj helpo unu la alian.

Li ne estis ‘pacifisto’, sed simple kaj konvinke ‘kontraŭ-milita’. La du konceptoj kune vojaĝas, ili estas la fronto/dorso de sama medalo.

Li diris: “Ripudiare la guerra significa eliminarla dalle nostre coscienze, ma anche rifiutarsi di entrare in vecchi e nuovi conflitti … ecc.” (el gazeto Il fatto quotidiano supre menciita).

Traduko: “Forrifuzi la militon signifas forigi ĝin el niaj konsciencoj, sed ankaŭ malakcepti propran eniron en malnovajn kaj novajn batalojn … k.t.p.”

Li restas ĉiamdaŭre ‘heroo de nia epoko’, sed ne nur. Dankon pro via homeca agado laŭ la plejalta ebla nivelo.

mi denove parolas pri esperanta pioniro Clarence Bicknell…

Kiam mi grafoanalizis la skribon de Clarence Bicknell, kiu estis plurfaceta esperanta pioniro, informoj pri li estis vere malmultaj.

Nu, de tiam, multajn pluajn informojn oni trovas en la interreto, kaj aperis interesaj eldonitaĵoj pri li. Tio okazis ĉefe danke al liaj heredantoj, kiuj dum la lastaj jaroj zorgis tre multe por reordigi verkojn de sia praavo, sed ankaŭ danke al esperantistoj kiuj, loke, en Ligurio, multe agadis por renovigi la memoron pri tia eminenta kaj eklektika esperantisto, iomete forgesita, kiu elektis vivi en itala regiono kaj multon faris por la disvastigo de Esperanto ĝuste en Italio.

VI TROVAS MIAN GRAFOANALIZON KUN PSIKA PORTRETO PRI LI :

ĉi tie – unuafoje – en 2013: https://lingvovojo.wordpress.com/2013/05/03/clarence-bicknell/

poste republikigitan kun grafologiaj signoj ĉi tie, en 2018 : https://pionirojdeesperanto.wordpress.com/2018/04/25/

.

Se vi ŝatas pliampleksigi vian konon pri li, bonvolu viziti jenan retejon, zorgata de liaj parencoj: https://clarencebicknell.com/gastolibro/

sed ankaŭ:

https://trinitycollegelibrarycambridge.wordpress.com/2018/06/07/a-botanical-watercolourist-at-trinity-clarence-bicknell/

La novaĵo estas, ke NUN “The Book of Guests” estas eldonita ankaŭ en Esperanto kaj ĝi “provides potted biographies of several of Clarence’s friends in Esperanto.”
La esperanta versio estas eldonita en julio 2022 kaj nun havebla, tutmonde, de Amazon, aŭ en iuj librovendejoj kaj ankaŭ de
http://www.clarencebicknell.com/shop se vi loĝas en Britio

.

BONAN LEGADON, kaj ne forgesu legi ankaŭ mian skriboanalizadon ….