GERDA MALAPERIS

instrua detektivfilmo en Esperanto

Gerda malaperis (trad. Gerda è scomparsa) estas instrua kaj detektiva romano, eldonita jaron 1983. Aŭtoro de la rakonto estas svisa esperantisto Claude Piron, kiu estis lingvisto kaj psikologo (Namur, 26 febbraio 1931 – Gland, 22 gennaio 2008).

La simplaj dialogoj el ĉiutage uzataj vortoj taŭgas por plibonigi la konon de Esperanto ĉe lernantoj. La rakonto temas pri junaj amikoj kaj mistera forkapto de tradukistino.

Lingvovidpunkte, la teksto estas strukture aranĝita per ĉapitroj, kiuj iompostiome enigas novajn vortojn dum la antaŭeniranta legado.

Longdaŭra filmo sin bazas sur la romano, troveblas ĉe interreto kaj mi al vi ĝin proponas. Bonan vidadon! La filmo estis lanĉita en julio 2006, dum la inaŭguro de la 91-a Universala Kongreso, en Florenco, Italio.

Se vi deziras legi la libro, en .pdf, jen la ligilo: https://esperantofre.com/gerdakd/gerda.pdf

Citadoj kaj difinoj pri GRAFOLOGIO

Kiom da engaĝiĝo en la geinfanoj!!!

bildofonto:https://www.mamme.it/far-scrivere-a-mano-i-bambini-li-aiuta-a-sviluppare-linguaggio-e-ragionamento/

.

bildofonto: bimbinyoga.blogspot.it/2010/11/scrivere-mano-rende-i-bambini-piu.html

CITADOJ:

Multaj homoj estas skeptikaj rilate al valoro de ‘Grafologio’, mi konas ilin ankaŭ en esperanta medio.

Pro tio mi deziras ĉi tie transkribi kelkajn signifajn kaj laŭpunktajn resumojn pri la temo, elprenitajn el GRAFOLOGIA Testo teorico pratico – L. Torbidoni – L. Zanin – Ed. La Scuola 1978, tre bone verkita faka manlibro

Kelkaj difinoj kaj konceptoj:

Grafologio estas la personec-scienco, kiu analizas la homan grafikan esprimon. Ĝi estas konsiderenda kiel ‘Homa Scienco’. Tutcerte ĝi estas disciplino je tipo eksperimenta.

Grafologio estas ne nur eksperimenta kaj relativa: ĝi karakteriziĝas laŭ interfaka vidpunkto, pro tio, ke ekzistas nedisigeblaj interligoj inter ĝi kaj sekvaj rekonataj aliaj disciplinoj: fiziologio – psikologio – psikoanalizo – karakterologio – psikotekniko – prikologio pri evoluprocedo, sed ankaŭ sociologio – pedagogio – medicino – neŭrosciencoj.

Malgraŭ supraj tutcertaj koneksoj, Grafologio ne identiĝas kun iu ajn el tiaj disciplinoj. Ĝi posedas propran sciencan alproksimiĝon al entuta homa personeco.

Oni devas diri, ke la supraj difinoj ne bone klarigas la esencon kaj trafpovon de Grafologio. Pro tio, famaj italaj grafologoj Lamberto Torbidoni kaj Livio Zanin proponas la suban konkludon:

Grafologio estas eksperimenta scienco kiu el natura grafika esprimo de skribanto evidentigas ties psikofizikan personecon kun intelektaj elementoj, temperamentaj inklinoj, profesiaj talentoj, somata konstitucio, morbecaj antaŭdispozicioj denaskaj kaj aktualaj.

Fakte, skribado estas movo kaj konsistigas vidpunkton de grafika agado. Ĉar (ĝi estas) tia, ĝi devigas uzi ne nur manon kaj fingrojn, sed postulas la partoprenon de la tuta persono kiu tien kanaligas proprajn energiojn, konsciajn kaj nekonsciajn. Notinda, trafe la kuracisto kaj grafologo Honroth asertis, ke “skribo estas la grafika registrado de esprima movo produktita de interludo de ostoj, muskoloj kaj nervoj de mano kaj de fingroj, sed kunligita ankaŭ kun tiu de antaŭbrako, brako, en rilato kun superaj nervaj centroj (korteksaj kaj subkorteksaj), sinkronigaditaj al organa kaj psika tuto de la skribanto (C.A. Honroth, A. Zarza, Si y ni en la grafologìa clàsica. Buenos Aires, Troquel, 1961, p. 17).

…. Sinteze por Italoj.…:

La grafologia è la scienza sperimentale che dalla espressione grafica naturale dello scrivente ne rileva la personalità psicofisica con le componenti intellettive, tendenze temperamentali, attitudini professionali, costituzione somatica, predisposizioni morbose, congenite e in atto.

Infatti, la scrittura è movimento e costituisce un aspetto dell’attività grafica. Come tale impegna non solamente la mano e le dita, ma richiede la partecipazione di tutta la persona che vi canalizza le proprie energie coscienti e inconsce. Come nota, giustamente il medico e grafologo Honroth afferma che “la scrittura è la registrazione grafica di un movimento espressivo prodotto dal gioco di ossa, muscoli e nervi della mano e delle dita, ma collegato con quello dell’avambraccio, del braccio, in relazione con i centri nervosi superiori (corticali e subcorticali), in stretta coordinazione con l’interità organica e psichica dello scrivente (C.A. Honroth, A. Zarza, Si y ni en la grafologìa clàsica. Buenos Aires, Troquel, 1961, p. 17)

el GRAFOLOGIA Testo teorico pratico – L. Torbidoni – L. Zanin – Ed. La Scuola 1978

Man writing with a black ballpoint pen in notebook

bildofonto: https://www.dayspringpens.com/blogs/the-jotted-line/handwriting-styles

Antaŭ skribado oni devas pensi…

……….nur poste oni povas eksterigi…

………………..oni utiligas internajn konojn, ankaŭ kulturajn, sian korpon

…………………………la grafika rezulto estos unika!!!

Neniu persono skibas same kiel alia

Originala Filmo en Esperanto de Ĵenja Amis: “1910”

Okaze de la 107-a Universala Kongreso de Esperanto, okazinta en Montrealo (Kanado) de la 6-a ĝis la 13-a de aŭgusto 2022, oni prezentis teatraĵon, kies filmigon oni povas nun ĝui ankaŭ ĉi tie, en jutubretejo. Jen la rakontado:

Tre sinteze:

Brita Esperantisto William Mann veturas tratempe al la jaro 2022 por rakonti al la kongresanoj en Montrealo pri sia propra sperto vojaĝante al Ameriko kun doktoro Zamenhof sur la transoceana ŝipego Georgo Vaŝingtono por la 6-a Internacia Kongreso de Esperanto antaŭ pli ol jarcento.

Aktoroj:

 • S-ro Mann: Garry Evans
 • Mary: Alena Adler
 • Enkonduko: Nicolas Viau

Muzikistoj:

 • Piano: Étienne (Stefano) Laflamme
 • Soprano: Kristina Miroshkina

.

Listo de la ĝisnunaj kaj planitaj UK-oj troveblas ĉi tie, en vikepedio:

https://eo.wikipedia.org/wiki/Universala_Kongreso_de_Esperanto

La venontan jaron, 2023, la 108-a Universala Kongreso de Esperanto okazos en ITALIO, en Torino !

UNESKO-KURIERO en esperanto

evidentigo de mia alia paĝo, kiu estas atingebla ĉi tie:

https://pionirojdeesperanto.wordpress.com/personoj/unesko-kuriero/:

en la numero de marto-aprilo 2022 oni parolas pri tradukado. Tradukado estas arto….

Unesko-Kuriero

UNESKO estas la Organizaĵo de Unuiĝintaj Nacioj por Edukado, Scienco kaj Kulturo, kaj Unesko-Kuriero estas ĝia ĉefa kaj oficiala revuo, publikigita unuafoje en 1948.  Temas pri  kvalita informilo kiu permesas al Unesko diskonigi ideojn, trakti internacie gravajn temojn, inter-dialogigi kulturojn kaj provizi forumon por internacia debato. Ja, la ĵus menciitaj taskoj estas ankaŭ la celoj de la Organizaĵo…..

La supra revuo haveblas rete en la ses oficialaj lingvoj de la Organizaĵo (angla, franca, hispana, araba, rusa kaj ĉina) kaj en la lingvoj portugala kaj esperanta (laŭ kontrakto) kvankam Esperanto same kiel la portugala ne estas oficialaj lingvoj de Unesko. Limigita nombro da presitaj numeroj produktiĝis i.a. ankaŭ en Esperanto. Unesko-Kuriero en Esperanto ankaŭ aperu kvarfoje jare kiel por la alilingvaj eldonoj.

Nu, ĉi tie mi enlistigas la esperantajn eldonojn, mencias la kovrilan temon kaj elmontras la ret-ligilojn de la esperantaj versioj de la revuo, kaj de tempo al tempo mi ĝisdatigos ĝin.

====================================

Jen al vi    UNESKO-KURIERO

ankaŭ en Esperanto, ekde aprilo 2017:

http://kuriero.esperas.info/

( la oficiala retejo de Unesco, angle:  https://en.unesco.org/ )

kaj bonan legadon !!!

==================================

 1. Unesko-Kuriero apr-jun 2017 – Tagordo 2030: Defioj por ni ĉiuj   –   https://en.unesco.org/sites/default/files/2017-2-esperanto.pdf
 2. Unesko-Kuriero jul-sep 2017 – Amaskomunikilaro: Operacia purigo   –  https://en.unesco.org/sites/default/files/2017-2-esperanto-3.pdf
 3. Unesko-Kuriero okt-dec 2017 – Kulturo: la nervo de paco   –  https://en.unesco.org/sites/default/files/esperanto-kuriero-20171211-reta.pdf
 4. Unesko-Kuriero jan-mar 2018 – Klerigado: Ĉu ankoraŭ en la serĉo de Utopio?   –  https://en.unesco.org/sites/default/files/kuriero20180314.pdf
 5. Unesko-Kuriero apr-jun 2018 – Bonvenon al la Hom-epoko   –  http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002619/261900epo.pdf
 6. Unesko-Kuriero jul-sep 2018 – Artefarita Intelekto: Promesoj kaj minacoj   –  http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002652/265211EPO.pdf
 7. Unesko-Kuriero okt-dec 2018 – HOMAJ RAJTOJ retro al la estonteco  –  https://en.unesco.org/sites/default/files/cou_4_18_eo.pdf
 8. Unesko-Kuriero jan-mar 2019 –  Internacia Jaro de Indiĝenaj Lingvoj  –   https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366654_epo
 9. Unesko-Kuriero apr-jun 2019 – Reinventi urbojn  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367693_epo
 10. Unesko-Kuriero jul-sep 2019 – La etikaj defioj de klimata ŝanĝo  –  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370032_epo
 11. Unesko-Kuriero okt-dec 2019 – Kiam instruisto estas alvokiĝo – https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370977_epo
 12. Unesko-Kuriero jan-mar 2020 – Radio: Pli forta kaj vigla ol antaŭe  – https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372603_epo 
 13. Unesko-Kuriero jul-sep 2020 – Tute nova mondo, laŭ imago de virinoj – https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373788_epo
 14. Unesko-Kuriero okt-dec 2020 – 50-Jariĝo de la Lukto Kontraŭ Ŝakrado de Kulturaĵoj – https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374570_epo
 15. Unesko-Kuriero jan-mar 2021 – Oceano: Estas tempo por turni la tajdon – https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375277_epo
 16. Unesko-Kuriero apr-jun 2021 –  La 20-aj: Ĉu vere la plej bonaj aĝoj? – https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376726_epo
 17. Unesko-Kuriero jul-sep. 2021 – Restarigo de VIV-DIVERSECO, Revivigi VIVONhttps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377986_epo
 18. Unesko-Kuriero okt-dec 2021  –  Rakontoj de MIGRADOJ  –  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379210_epo
 19. Unesko-Kuriero jan-mar 2022  – Ĉu ni timu NEŬROSCIENCON?https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380264_epo
 20. Unesko-Kuriero apr-jun 2022  –  TRADUKADO: De unu mondo al alia – https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381067_epo

______________________

kovrilo de n-ro aprilo-junio 2018

Immagine

Modifica