Bitoteko.it

la biblioteca digitale dell’esperanto in Italia.

Kiel verŝajne vi jam intuiciis, Bitoteko signifas diĝita biblioteko. Tie vi povas legi itale kaj esperante plurtemajn informojn pri esperanto en Italujo, datumitajn kaj pli aktualajn informojn.


Ĝi estas prizorgata de Itala Esperanto-Federacio, la plej granda esperanta organizo en Italujo, kiu grupigas esperanto-klubojn en ĉiuj regionoj.

(bv. legi plimulte en https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_esperantista_italiana )

Nu, en tia biblioteko vi povas trovi tre interesajn informojn kaj historiajn dokumentojn pri esperanto, dum jarcenta tempospaco.

Se vi estas interesataj, la ligilo por atingi tiujn historiajn kaj aktualajn informojn estas la jena: https://www.bitoteko.it/

Bitoteko.it

La biblioteca digitale dell’esperanto in Italia

Periodici

Informazioni da gruppi e associazioni

Immagini

Fotografie ed illustrazioni

Tesi di laurea

Tesi di laurea, dissertazioni e saggi

Grammatiche

Grammatiche di esperanto

Indice per titolo

Documenti ordinati per titolo

Indice per autore

Documenti ordinati per autore

Indice per tipologia

Documenti ordinati per tipologia

Indice per soggetto

Documenti ordinati per soggetto

– – – – – – – – – – – – – –

NOVAĴO :

Itala Fervojisto (2021-12) (2

Due treni italiani in servizio in Grecia (hellenic) e in Spagna (iryo). Bollettino di informazione sui trasporti ferroviari: redazione Romano Bolognesi, Vito Tornillo

Du italaj trajnoj kiuj servas en Grekio (hellenic) kaj en Hispanio (iryo). Informa Bulteno pri la fervojaj transportoj. Redaktejo Romano Bolognesi, VitoTornillo

– – – – – – – – – – – – – –

Gajan Kristnaskon

Malgraŭ nunaj nefavoraj tempoj por ĉiuj, sociaj kaj individuaj, mi bondeziras trankvilan Kristnaskon kaj pli pozitivajn tempojn venonte.

Mi elektis por vi tri videojn en jutubo. Vidu sube:
– la unua estas plurlingva diverseco per komuna mesaĝo (ankaŭ en esperanto)
– la dua temas pri origina Kristnaska kanto en esperanto
– la tria estas la esperanta versio de konata kanto “Adeste Fideles”, en esperanto.

.

.

Aldo kaj Daniela, modernaj pioniroj, esperantistoj

Aldo kaj Daniela Grassini estas konataj en Esperantujo. Ili estas tre aktivaj kaj specialaj homoj, vojaĝemaj, esperantistoj kaj artamantoj. Ili konkrete agadas, kaj faris multon por la esperanta afero, sed ne nur.

Fakte ili fondis en Italio, en 1993, unu specialan muzeon, vere unikan, kiel ili ja estas: Muzeo Omero. Ĝi troviĝas en la komplekso Vanvitelli en Ancona.

Homero , kiu laŭ tradicia scio estis blinda, estas la nomo elektita por simbole reprezenti ilian esencan ideon, kaj esperon, permesi al vidhandikapuloj….

…… ŝati kaj palpi Arton.

En 1999 Itala Parlamento unuanime akceptis leĝon, per kiu la kreaĵo ricevis la titolon: “Ŝtata Palpsensa Muzeo Omero“.

Jen ligiloj en

esperanta lingvo: https://www.museoomero.it/eo/muzeo/

itala lingvo: https://www.museoomero.it/museo/

angla lingvo: https://www.museoomero.it/en/museum/

.

La Muzeo evoluis, kaj la ĵus pasinta 2an de decembro 2021 – okaze da Internacia memortago por handikapuloj 3 decembro 2021 – oni mencias ĝin kaj ĝiajn eksterordinarajn eblecojn por estimigi Arton al ĉiuj.

Italoj, ne malbone pensu! ‘Maldikulo’ ne estas vortaĉo…

Mal + dik + ul + o = Maldikulo = Persona magra

(costruzione della parola: Prefisso + radice + suffisso + desinenza del sostantivo)

Sube, vi trovos du videojn ambaŭ simpatiajn. La unua estas neformala enkonduko al esperanto-lingvo, la dua klarigas, verve kaj kreive, originale, la signifon de prefikso ‘mal-‘,

.

“Spazio Libero” la 15an de novembro

Por Italoj

——————————–

Itala Radiotelevido interesiĝas pri Esperanto, kaj se vi deziras aŭskulti kaj vidi tiun dekminutan elsendon, nome “Spazio Libero”, jen mi indikas al vi la ligilon:


https://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-8f7b7837-c796-4a6a-a6e5-35774c1dad78.html

Konstrui la estontecon NUN —

Mesaĝo de Universala Esperanto-Asocio okaze de la Monda Tago de Infanoj 2021 La Fonduso de Unuiĝintaj Nacioj por Infanoj (UNICEF) estis kreita jam en 1946, do frue en la historio de UN. Ĉi-jare ĝi fariĝas 75-jara. Ĝia vibra kaj trafa intervenado por protekti infanojn tra la mondo memorigas al ni kiom gravas la protektado de […]

Konstrui la estontecon NUN —

la “non-dignità” della lingua italiana… terribile!

Il vero problema sta “nel declassamento dell’italiano e nell’obiettiva rottura del rapporto tra lingua italiana e comunicazione scientifica. Questa frattura può avere conseguenze sociali e politiche molto gravi, che in più occasioni gli storici della lingua hanno paventato, pur senza immaginare che la situazione potesse degenerare in maniera così rapida.” come scritto nell’articolo sul sito dell’Accademia della Crusca:

https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/la-lingua-di-dante-non-puo-parlare-di-scienza-il-mur-esclude-l-italiano-nel-bando-per-i-fondi-fis/16427

.

Ogni popolo ha diritto di parlare la propria lingua. L’imposizione della propria lingua a un altro popolo non è un diritto e nemmeno un obbligo, bensì prevaricazione. Ma quello che succede ormai da tempo va proprio in questa direzione. Ecco perché ci vuole una lingua neutrale, che rispetti tutte le lingue e i dialetti del mondo e che non porti discrimanzioni linguistiche di alcun tipo.

L’esperanto come lingua PONTE, AUSILIARE, NEUTRALE sarebbe oggi la vera soluzione della discriminazione linguistica, perché infatti l’esperanto è lingua di tutti, nell’intento del suo ideatore L. L. Zamenhof appartiene all’intera Umanità, non è di un solo popolo ed è rispettosa di tutte le altre lingue, inclusi i dialetti locali.

.

“L’esperanto è la migliore lingua utilizzata per la comunicazione neutrale: non favorisce una cultura rispetto ad un’altra, mettendo gli interlocutori sullo stesso livello (https://esperantocastelliromani.wordpress.com/)”

https://it.scribd.com/document/440521004/Esperanto-pdf

UNIVERSITA’ DI PARMA

Il 13-14 ottobre: due incontri dedicati all’esperanto con il linguista Federico Gobbo

(per gli interessati)

Sono in programma mercoledì 13 e giovedì 14 ottobre due incontri di approfondimento di natura interlinguistica, che vedranno l’intervento di Federico Gobbo, docente di esperantologia e interlinguistica dell’Università di Amsterdam, attualmente in scambio Erasmus all’Università di Parma.

……….

Tratto da:

https://www.unipr.it/notizie/13-14-ottobre-due-incontri-dedicati-allesperanto-con-il-linguista-federico-gobbo

PDF iconLocandina del 13 ottobre

PDF iconLocandina del 14 ottobre

esperantaj pioniroj… subskribe

Wikimedia Commons (alidirite ankaŭ simple: Commons) estas unu el plej grandaj arkivoj pri plurmediaj rimedoj, kun instrua kaj dokumenta celo ilin libere konigi en la interreto.
Si vi emas – vide – alproksimiĝi al la homa varieco je pioniroj, tra iliaj subskriboj…. nun vi povas. Se vi vere estas interesataj alproksimiĝi al tiu multnombreca homanaro, certe ne plenkompleta sed nur parta, bonvolu viziti:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_signatures_of_esperantists

Kvankam ili estis devene, aĝe, psike, individue, historie kaj lingve tre malsamaj unu la alian, tamen ĉiujn entuziasme allogis la sama lingvo, Esperanto, kiu prave estas konsiderinda paca instrumento kaj ponto inter la popoloj”.

Ĉiukaze, sube, alklakante unuopajn nomojn, vi povas tre bone observi pligrandigite la unuopajn subskribojn. Laŭ grafologia vidpunkto, la komuna denominatoro konstatebla kaj evidenta en la plejparto da subskriboj, estas la dekstra deklivo (t.e. la literaj aksoj kliniĝas dekstren grafike). Ĉi tiu grafologia signo povas havi facetajn signifojn laŭ sia gradmezuro, sed tutcerte ĝi esprimas kapablon kaj inklinon rilati al aliaj homoj.

Temas entute pri 67 personoj !!

N. B. En la kolekto mankas Adamo Zamenhof. Klara Zamenhof estas la edzino de L. L. Zamenhof (ideinto de Esperanto) kaj patrino de Adamo, Lidia kaj Zofia Zamenhof. Ŝia fraŭlina familinomo estas, verdire, Zilbernik sed tre ofte ŝi subskribis per la familinomo de sia edzo, kiun ŝi tre multe apogis

Zamenhof kaj parto de familianoj, kaj aliaj polaj esperantistoj – subskriboj