In evidenza

la du fratoj De Saussure

Instigita de esperantisto mi longe serĉadis, kaj je la fino mi trovis aliajn skribojn de interesaj pioniroj por grafoanalizado.

Temas pri du svisoj, fratoj, kiuj interesiĝis pri lingvoj kaj pri Esperanto, sed diverscele kaj el malsamaj startopunktoj.

La unua, René de Saussure, estis ankaŭ esperantisto, sed profesie li estis matematikisto. Li prizorgis kaj eldonis gravajn verkojn pri Esperanto laŭ la lingvistika vidpunkto.

La dua, Ferdinand, pli maljuna, profesie lingvisto kaj semiologo, estas konsiderita fondinto de moderna lingvistiko, ĉar li kreis la unuan teorion pri lingvistiko: Strukturismo. Li mencias Esperanton en sia libro Kurso pri Ĝenerala Lingvistiko [The other Saussure. Artikolo de Javier Alcalde en Babel 16: 22-24, 2016 – el esperanta vikipedio]. Iom da mistero trakuras pri la afero, sed en la esperanta vikipedio ĉio klariĝas. Ferdinand antaŭenirigas sian fraton …

Ambaŭ estas konsiderendaj “pioniroj”, fakte kaj kondute, en siaj personaj esploroj.

Biografiojn pri ili vi facile trovas en vikipedio –  ligiloj estas la jenaj:

.

RENE’ DE SAUSSURE

(1868-1943)

Esperante:  https://eo.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_de_Saussure

.

FERDINAND DE SAUSSURE

(1857-1913)

Ferdinand de Saussure

Esperante:  https://eo.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure

Ĝis baldaŭ!

L’uomo: una specie che non conosce l’evoluzione — Gerry Di Lorenzo

Ogni specie, animale o vegetale, sulla terra ha un suo corso: un inizio, un’evoluzione ed una fine. Muta il suo aspetto, le sue caratteristiche e si adatta al mondo che lo circonda, creando le condizioni naturali per salvaguardare il proprio genere. Spesso, soprattutto il mondo animale, riesce addirittura ad adattare l’ambiente che lo circonda per […]

L’uomo: una specie che non conosce l’evoluzione — Gerry Di Lorenzo
Silhouette of theory of evolution of man. Human development from monkey to caveman, modern businessmen talking on mobile phone, programmer sitting at computer. Hand drawn sketch vector illustration

Doktoro Esperanto

“Doktoro Esperanto” estas Lejzer Ludvik Zamenhof. “Doktoro Esperanto” estas ankaŭ la titolo de teatraĵo, bone konata inter la geesperantistoj, kiun dramverkisto kaj interpretisto Mario Migliucci prezentas al mondo por konigi la vivhistorion de Lazaro Ludoviko Zamenhof, la ideinto de la lingvo Esperanto.

Laste, Mario Migliucci proponis la spektaklon okaze de la Paco-festivalo organizita en San Lorenzo, kiel bone klarigite en la suba artikolo aperinta ĉe Roma eldono de Corriere della Sera, la 4an de junio 2022:

https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/22_giugno_04/doktoro-esperanto-mario-migliucci-festival-pace-san-lorenzo-eca1218c-e400-11ec-8fa9-ec9f23b310cf.shtml

Plej sube, vi povas ĝui la teatran monologon en unu el disvastiĝintaj versioj:

esperantlingve:

kaj, itallingve:

Naturo kaj ĝiaj ravaj belecoj

lingvo-vojo

Oni esperas, ke la promesoj kaj decidoj plenumitaj dum la franca konferenco (nomata Cop21) favore al klimato vere realiĝu, kaj realiĝu plejeble baldaŭ. Intertempe, mi deziras proponi al vi tre belajn bildojn per fotoj pri Naturo, kiu ravas ĉiujn per siaj belecoj.
LA NATURA E LE SUE FASCINOSE BELLEZZE
Si spera che le promesse e le decisioni prese durante la conferenza francese (detta Cop21) a favore del clima si realizzino veramente, e si realizzino il più presto possibile.  Nel frattempo desidero proporvi delle belle immagini con delle foto sulla Natura, la quale incanta tutti con le sue bellezze.
alklaku du fojojn sur la bildoj por plejbone vidi la foton
per una migliore visione delle immagini cliccare due volte sulla foto

 tumblr_ne0f2cbwvf1sdmbk5o1_500

Beauty by Marc Adamushttps://500px.com/maphoto

el Tumblr

by Garry Schlatter

White by Jean-Michel Priaux

A perfect storm  by  Guy Schmickle

Boophis bottae by Stephen Zozaya, Ranomafana National Park…

View original post 54 altre parole

OMBRE SVELATE APRILE 2022

ORME SVELATE

Editoriale: Il Conflitto dell’Autodeterminazione, pretestuosa violenza contro il genere umano

Abbiamo paura. Avere paura è normale, anzi è sano. Quando però prende il sopravvento paralizza o addirittura cambia il nostro pensiero ed i nostri comportamenti. Diceva Paolo Borsellino che “non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti”. O spesso fa fare passi indietro.
Il diritto “imprescrittibile” e “inalienabile” all’autodeterminazione spetta ad ogni popolo ed è riconosciuto da molteplici patti internazionali a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. In base a tale diritto la sovranità dell’essere Umano e della Famiglia Universale dovrebbe sempre prevalere sul principio di sovranità degli Stati e di non ingerenza negli affari interni. Nonostante la logica pacifista sostenuta da tale diritto, la rivendicazione dell’autodeterminazione fa sprofondare storicamente in scontri armati inizialmente “interni”, ma che frequentemente sfociano in conflitti internazionali.
La stessa definizione di “popolo” risulta piuttosto ambigua…

View original post 395 altre parole

Scienco kaj Filozofio ne kontraŭdiras inter si

Dum ĉi tiu drama kaj morta epoko de la homaro, dum la aktualaj militaj sinsekvoj de mortigaj eventoj en la interna okcidento, en la mondo, mi deziras proponi al vi prikonsideron de sciencisto, plejprecize de Enrico Medi, kiu – kiel Zamenhof – konfidis en la ebleco de homoj alfronti vivon per senta iluminiĝo kaj amo al vivo mem. Vivo certe estas la plej valora homa aspriro, universe.
Enrico Medi estis sciencisto. Li doktoriĝis en 1932 – 21-jaraĝa – pri Fiziko, kune kun la alia Enrico: Enrico Fermi, kaj prezentis doktoran disertacion pri neŭtrono.

Jen lia pensaĵo:

Enrico Medi, fizikisto (1911-1974)

Sciencon kaj Filozofion oni ne miksas, sed ili ne kontraŭdiras inter si. Homo ne estas dis-erigito: jen fizikisto, jen religiulo, aŭ politikisto, aŭ nur filozofo. Homo estas tuto, kaj tenas unuecan konceptadon pri ĉio: distingitan ordigitan, sed harmonian.

Homo havas principojn, kiuj subtenas pensadon kaj faron; se temas pri verec-principoj li ne estas sklava, sed libera. Eklumigo de aŭtomobilo kiu kuras dumnokte signifas ĝin savi de katastrofo; doni liberecon por eviti ruiniĝon ne signifas depreni liberecon. Vereco estas libereco; libereco estas la bazo por scio. Vereco estas tio, kiu igas nin grandaj, indaj esti liberaj Dio-gefiloj. Do, ankaŭ science homo, kiu en si verŝajne havas superajn principojn kiuj donas al li neeraripovan certecon, fariĝintaj esencaj partoj de sia vivo, povos pli saĝe observi la ĉirkaŭantan mondon kaj moviĝi serenplene danke al pli trarigardaj starpunktoj.

Zamenhof: ankaŭ Paco-filozofo, kaj certe progresisto

lingvo-vojo

Zamenhof: filosofo della Pace e certamente un progressista

[PER LA LUNGA TRATTAZIONE, IMPEGNATIVA  E FORSE OSTICA, LA TRADUZIONE ITALIANA LA TROVERETE NEL PROSSIMO ARTICOLO]

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

eo bandiera

LA “INTERNA IDEO” DE ESPERANTO

Pri la “Interna Ideo ” de Esperanto priparolis Zamenhof mem. Ĉu, vere, Esperanto, kiu estas lingvo, povas signifi ion alian? Ni vidos pli precize pri kio temas. Se vi ne ŝatas cerbumi tra socioj, filozofio, lingvo kaj religio … kaj italaj frenezaĵoj … plupasu. Pro la longeca pritraktado, graveca kaj verŝajne peniga, vi trovos la italan version de ĉi tiu blog-ero en aparta artikolo (blog-ero), skribota.

la blogisto

La unua Zamenhofa projekto, rilate al la lingvo, estis Esperanto: ĝi havis ian sukceson; la dua, pri la religio, estis hilelilsmo (aŭ: homaranismo): ĝi havis malfacilan ekziston.

La du idealoj, kiuj en lia menso formis unikan tuton, praktike disdividiĝis.

Mem Zamenhof skribis: “ĉar efektive mia tuta vivo, de la plej frua…

View original post 1.252 altre parole

Zamenhof: anche filosofo della Pace, certamente un progressista

lingvo-vojo

 da comunicazionescientifica p eu

(immagine tratta da: http://www.comunicazionescientifica.eu/dal-2004-al-2013-tutta-la-storia-del-forum-universale-delle-culture )

Zamenhof: filosofo della Pace e certamente un progressista

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

it_IT BANDIERA

La “interna ideo” dell’ Esperanto

 

Riguardo alla “idea interna” dell’esperanto ha parlato Zamenhof stesso. Veramente l’Esperanto, che è una lingua, può significare qualcosa d’altro? Vedremo con più precisione di che si tratta. Se non amate lambiccare il cervello attraverso società, filosofia, lingua e religione … e cose insensate italiane … passate oltre. A causa della lunghezza della trattazione, importante e forse pesante, ho preferito separare il testo italiano da quello in esperanto, producendo due articoli diversi, ma di uguale contenuto. La versione in esperanto la troverete nell’articolo precedente

Il primo progetto linguistico di Zamenhof è stato l’Esperanto: ha avuto un qualche successo; il secondo, riguardo alla religione, è stato l’ hilelismo (o: homaranismo): ha avuto un’esistenza difficile.

I due ideali, che nella sua mente formavano un unico complesso, praticamente si sono separati.

Lo…

View original post 1.342 altre parole

Migradoj en ciferoj

En la diĝita biblioteko de Unesko – https://unesdoc.unesco.org serĉu inter voĉoj ‘Collections’ – vi povas trovi tre interesajn artikolojn pri aktualaĵoj, Edukado, Scienco kaj Kulturo. La revuo nomiĝas Unesko-Kuriero, kaj tiu kolekto estas plurlingve tradukita (ankaŭ en Esperanto).
El la esperanta versio de Unesko-Kuriero de okt-dec- 2021, je la paĝo 6, mi elprenis la suban bildon, kiu tre sinteze evidentigas tre gravan temon, kiu senĉese tuŝas la homaron. Tie vi trovos rakontojn de migrado, tutcerte pensigajn.

Bonvolu viziti ĉi-teme: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379210_epo

La revuoj estas elŝarĝeblaj al via komputilo, simple.

.

fonto: https://unesdoc.unesco.org