Giorgio Canuto

itala esperantisto  (n. 1897 – m. 1960)

              (grafoanalizo)

Canuto suo scritto del 1946

el la gasto-albumo apartenanta al familio Minnaja, ĉe kiu li estis gasto en jaro 1946. La  penso estas adresata al la junaj fratoj Nicola kaj Carlo Minnaja, denaskaj esperantistoj tre aktivaj en la Esperanto-movado

Psikologiaj trajtoj de la personeco de profesoro Giorgio Canuto

Ĉi-foje mi evidentigas, per tre sinteza slipo, la estantajn plej gravajn grafologiajn signojn, ties  gradojn (kiuj estas per dekonoj) kaj esencajn rilatajn psikotrajtojn.  Pli sube vi trovos la priskribon de lia personeco, t.e. la finan kaj deduktan rezulton post la atenta observado kaj kunmiksigo de la signoj kaj ties signifojn:

______________________ GRAFOLOGIA SLIPO ______________________

Grafologiaj signoj:

 • Kunligita interlitere 9/10logika penso, deduktokapablo, kontinueco de ideoj, adaptiĝemo
 • baza linio plutenita 8-9/10persisto, psika rezisto
 • neniu senkonscia gesto (neniu ekstrasigno) – gesto memkontrolita kaj konscia
 • subtila 8/10delikateco, rapida ricevo de la impresoj sed kviete
 • rigidaj stangoj 7 (kurbitaj estas 2/10 kaj returditaj 1/10) – nekontentigeblo
 • enŝoviĝema-sinua 7psikologia talento, kapablo kompreni la animon kaj la sentojn de la aliaj personoj
 • dekstren-klina 7intelekte: facila asimilado je datenoj, afekcie: neceso de konsidero
 • ekvilibra kalibro (alteco de la malgrandaj minusklaj literoj kiel a, o, m, u, kt.p) estas en la normo: milimetrojn inter 2 kaj 3  – inklina al modereco
 • literoj ‘m’ kaj ‘n’ arkformajia mensa malfermiteco
 • klara 7la konceptoj estas bone kaptitaj kaj esprimitaj
 • sobra 6modera eksterigo de sentoj, kaj silentema
 • neta 6 (plifortiĝo de subtileca strekaro, vidu ‘subtila’) – senmakulaj animo, penso kaj esprimo
 • flueca 6sen haltoj, bona mova kunordigo en la agadoj
 • malegala kun metodo 6intuicio kaj inventemo
 • kurboforma 4-5 – / angulforma 5-6 – / anguloj je tipo C 6ekvilibreco kaj kapablo distingi korekte siajn kaj alies posedojn kaj proprecojn
 • larĝa interlitere plimalpli 5 (iafoje 6)ekvilibro inter egoismo kaj malegoismo, justa juĝo
 • larĝa intervorte plimalpli 5ekvilibro en la rezonado (kiu estas nek detalema, nel supraĵa)
 • simptomoj de severeco – pro la rigideco de stangoj + baza linio konservita
 • subskribo same kiel la teksto – persono sincera kun si kaj aliaj

_______________________________________________________

          Li estas persono tre rezerviĝema, fakte kaj parole, kaj ne emas elmontri al ekstero siajn intimajn sentojn. Tre atenta al konsekvencoj de sia parolo, Giorgio Canuto, pro sia eksterordinara sentokapablo, delikateco kaj granda sento de respondeco (tre subtila strekaro, sinua kaj rigidaj stangoj), tenas esence ofendiĝeman temperamenton rilate al atakoj, legitimaj aŭ ne, sed li montras sian ĉagreniĝon per neatendita ruĝiĝo (leĝera premado de la mano konfirmas delikatecon + Anguloj je tipo A, kiuj estas plej pintaj sube ol supre en la cirklo de literoj ‘a’ ‘o’ ‘g’, pro la psika kontraŭeco) .

Li posedas rigoran logikon kiu baziĝas ĉiukaze sur firmaj kaj realecaj principoj, ĉar li adekvate sin kondutas kaj estas ĝustatempa en sia agado, tre ekvilibra kaj modera en ĉiuj siaj eksterigoj (alta kunligiteco inter la literoj, sobra, anguloj je tipo C, ekvilibra kalibro ). Liaj konkludoj ĉiam estos tre koncernaj al temoj prizorgitaj, sen malfruigoj kaj senhezite kiam li alprenas decidon: temas pri sagaca majstrado (neta, malegala kun metodo, kunligita kaj sobra).

Li havas ankaŭ rimarkindajn psikologiajn kapablojn, kiuj lin helpas en amemaj kaj profesiaj rilatoj (sinua, skribo dekstren-kliniĝanta). Por li estas facile kompreni la spiriton de kiu staras fronte de si; li intuicie deĉifras laŭinstinkte, en la bono kaj malbono, kaj kapablas trakti kaj intertrakti aliajn per respekto, eĉ kiam la aliaj ne samopinias (larĝeco inter la literoj 5-6 apenaŭ supermeza donas al li ekvilibran juĝo-kapablon). Tio povas nur naski estimon kaj admiron.

Etike kaj morale li estas rimarkinde korekta kaj lojala (li senerare, kaj profunde, konscias pri kio estas plej ĝusta), scias mildigi sian penson kelkfoje severa, sian senornaman vivmanieron. Serĉadas en la aliaj eblajn senkulpigojn aŭ komprenindajn mankojn: lia percepto estas tre klara (la signo estas neta).  Li havas ian pretendon edukadi, sed tion li faras tiel delikate, tiel nerekte, longvide, ke la aliaj ne ĉiam ekrimarkas lian intencon kaj lasas de li sin influi, fideme (tiaj kvalitaj kondutoj dependas de signoj: sinua pro la psikologia inklino, subtila pro la neinvademo kaj agrableco, ekvilibra distanco inter la literoj = ekvilibra juĝo-kapablo, baza linio konservita pro la persistemo, rigidaj stangoj pro la respekto de la sociaj reguloj, skribo dekstren-klina pro la amikemaj kaj amemaj sentoj).

Malgraŭ ke lia intima kaj socia vivo estas fiksitaj per principoj kaj devoj, li en homaj rilatoj inklinas al bonvolemo, ne al kritikemo aŭ malaprobo. Li alprenas decidan pozicion prefereble rilate al datenoj (pli ol al homoj) pro sia rafinita rigoro kiu celas atingi objektivecon; kaj per tia, kutima, konduta alproksimiĝo al argumentoj, li vere posedas flarsenton kaj sagacon (la tuta kunteksto, kiu esprimas: rigoron, klarvidon, sintezokapablon, sobrecon, esensecon kaj efikecon).

Ankaŭ lia esprimmaniero estas fakte klara kaj konsekvenca: al atentegaj premisoj ofte li sekvigas nekonfuteblajn konkludojn; lia parolo estas preciza kaj persvada, kaj la esprimo estas sobra kaj eleganta, kaj ŝata. Ia estetika gusto (li elserĉas ordon kaj belecon) envojigas lin plezuriĝi per beletroj (klara, neta, kunligita interlitere, eleganta).

Metoda kaj zorgema en sia labormaniero, li nepre serĉadas precizecon kaj klarecon por esprimi konceptojn. Li kapablas dokumentadi siajn laborojn kaj efike alceligi tiujn de aliuloj, kaj doni la esencajn kaj altvalorajn gvidliniojn (malegala kun metodo + sobra kun baza linio konservita, kaj sinua). Li havas dispozicion instruadi (klara, neta, malegala, flua), kaj fariĝas eminenta modelo, tute ne pro ambicioj (li estas simpla kaj modesta) sed pro siaj personaj kapabloj, de ĉiuj agnoskitaj. Li ĉiam havas klarajn ideojn pri la celoj kaj la eblaj realigoj, kaj danke al sia persistemo kaj sagaco li sukcesas atingi vere bonajn rezultojn. Ĉiuj ĉi faktoroj igas lin autoritatulo (kiu ne signifas ordonemulon) en la kampoj de sia kompetento.

Kutime tre ekvilibra, kvankam li estas malaplomba kaj diskreta, li estas pro tia dirita kvalito persono tre estiminda.

Resume, oni povas aserti pri li ke li estis tre rektanima kaj kohera en siaj agadoj; tio supozigas ke li ricevis rigoran edukon. Ĝi, probable, kondiĉis lian bazan karakteron jam de la komenco de sia socia vivo, sed alportis aprecindajn kaj tutcertajn rezultojn.

Mia persona konkludo estas ke, persono tiel rigora kaj samtempe ĝentila kaj delikata kaj respektema je reguloj, entute ne povis havi dumvive malamikojn. Li estas plejsinteze difinebla kiel ĝentila animo kaŝita de malmola ŝelo (nur ŝajna).

________________________________

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...